HƯỚNG DẪN HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ VÀ ĐIỀN TỜ KHAI MỚI NHẤT

Đối với một người có nhu cầu đi du học hoặc làm việc tại nước ngoài thì việc hợp pháp hóa lãnh sự là vô cùng cần thiết.

Read More

Dịch vụ chứng thực các giấy tờ sử dụng tại Đài Loan

Khi chuẩn bị bắt đầu học tập và làm việc tại Đài Loan, rất nhiều bạn sẽ cần đổi bằng lái xe hoặc xác thực các giấy tờ

Read More

Dịch vụ Hợp pháp hóa chứng nhận lãnh uy tín

Hợp pháp hóa lãnh sự (consular legalization) và chứng nhận lãnh sự (consular certification) là quá trình xác thực và phê chuẩn các văn bản, chứng chỉ hoặc

Read More