Theo quy định của Bộ Ngoại giao Đài Loan, kể từ ngày 1-4-2016, tất cả các loại giấy tờ do cơ quan Việt Nam cấp xin làm thủ tục xác nhận tại Văn phòng Đài Bắc để sử dụng tại Đài Loan, yêu cầu phải được xác nhận tính pháp lý của văn bản tiếng Việt. Vì vậy, cần phải đồng thời xác nhận tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam bản dịch và bản tiếng Việt.

Các giấy tờ như bằng cấp, bảng điểm, giấy kết hôn.. muốn sử dụng tại Đài Loan đều cần phải xin xác thực tại Văn phòng Đài Bắc tại Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh.

  • Nếu có hộ khẩu từ Huế ra phía Bắc, bạn cần nộp hồ sơ  tại Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở Hà Nội. 
  • Nếu có hộ khẩu từ Đà Nẵng vào phía Nam, bạn cần nộp hồ sơ  tại Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở thành phố Hồ Chí Minh. 
Dịch vụ chứng thực giấy tờ trong hồ sơ du học Đài Loan